INTENCJE VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.03. – 10.03.2019 r.

I SOBOTA – Dzień powszedni – 02.03.2019 r.
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + męża Huberta BIENEK w 7 roczn. śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrew. z obu stron
18.00 – Za + Józefę, jej + syna Franciszka i za ++ z rodziny
20.00 – NABOŻEŃSTWO PAPIESKIE

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.03.2019 r.
7.00 – Za + Stanisława KUCHTA – od Grażyny i Wojciecha Gorczyca z rodziną
9.00 – Za + Stefanię CIBURA w 1 roczn. śmierci
10.30 – Za + chrześniaka Łukasza WRÓBEL w 1 roczn. jego tragicznej śmierci i wspomn. 40 urodzin o radość życia w niebie
12.00 – Do Bożej Opatrzn. przez wstaw. M.B.N.P. z podzięk. za otrzym. łaski, prosząc o dalsze, o zdrowie, siły i Boże błogosł. dla Teresy JANCIK z ok. 70 urodzin(Te Deum)
+ ROCZEK
16.00 – NIESZPORY
16.30 – Za + męża Zbigniewa MALINOWSKIEGO w 2 roczn. śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrew. z obu stron
PONIEDZIAŁEK – Święto św. Kazimierza, Królewicza – 04.03.2019 r.
8.00 – Do Bożej Opatrzn. z podzięk. za otrzym. łaski, prosząc o dalsze, o zdrowie i Boże błogosł. w int. Klaudiusza PTOK z ok. 75 urodzin (Te Deum)
18.00 – Za + Renatę SZELIGA – od lokatorów z ul. Wawelskiej 2 i za ++ mieszkańców

WTOREK – Dzień powszedni – 05.03.2019 r.
7.15 – Adoracja Najśw. Sakramentu
8.00 – Za ++ mamę, brata i teścia
8.00 – Za ++ rodziców, teściów oraz pokrewieństwo z obu stron
17.30 – NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJ. POMOCY
18.00 – W int. czcicieli MBNP i ich rodzin

ŚRODA POPIELCOWA – 06.03.2019 r.
8.00 – Za + Stanisława KUCHTA – od bratanka Jacka Kuchta z rodziną
16.30 – Do Bożej Opatrzn. i M.B.N.P. prosząc o zdrowie i Boże błogosł. w int. Małgorzaty z ok. urodzin – od córki z rodziną
18.00 – Za + Henryka BROSZCZYK w 1 roczn. śmierci i za + Krystynę BROSZCZYK

CZWARTEK – Dzień powszedni – 07.03.2019 r.
8.00 – W int. Klaudii LUDYK z ok. urodzin prosząc o zdrowie i Boże błogosł. w życiu
17.00 – SZKOLNA: Do Bożej Opatrzn. w int. Magdaleny MICHALIK z ok. 5 urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej
17.00 – Za + Cecylię BRAMOWSKĄ w 1 roczn. śmierci, + Zygmunta BRAMOWSKIEGO, + brata Janusza, ++ Rudolfa i Teresę MALESKA,
+ Norberta SOBEL i za ++ z rodziny
17.30 – DROGA KRZYŻOWA z udziałem dzieci

PIĄTEK – Dzień powszedni – 08.03.2019 r.
8.00 – Do M. Bożej Lourdzkiej o zdrowie i Boże błogosł. dla siostrzeńców Waldemara i Ireneusza
15.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
17.15 – DROGA KRZYŻOWA
18.00 – Za + żonę Stefanię i ++ rodziców z obu stron
18.00 – Za + matkę Bożenę DOBIEŻYŃSKĄ we wspomn. urodzin

SOBOTA – Dzień powszedni – 09.03.2019 r.
7.30 – Godzinki ku czci NMP
8.00 – Za + matkę Annę GOLEC – we wspomn. urodzin
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + męża Mirosława KOZŁOWSKIEGO w 7 roczn. śmierci i wspomn. urodzin
18.00 – Za + siostrę Zofię ZIĘTEK o radość życia wiecznego

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.2019 r.
7.00 – Do Bożej Opatrzn. i M.B.N.P z podzięk. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze, o błogosł. Boże i zdrowie w int. Jana DAŁOMIS z ok. 80 urodzin (Te Deum)
9.00 – 1) Za + męża Józefa KACZMARCZYK w 6 roczn. śmierci
2) Za ++ rodziców, teściów, siostry Ernę i Małgorzatę, + brata Alfreda,
++ szwagrów Romana i Jana oraz ++ małżonków RÓZGA i SUSEK
10.30 – Za + Stanisława NOWOGÓRSKIEGO – od rodziny Dobosz i Nowogórskich z Nowego Sącza
12.00 – Za + żonę Barbarę OSKARBSKĄ w 1 roczn. śmierci
15.45 – GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym
16.30 – Za + Włodzimierza WILOCH w kolejną roczn. śmierci