SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO
PRZED WIZYTĄ AD LIMINA APOSTOLORUM

Drodzy Diecezjanie!
Trwa wizyta Episkopatu Polski ad limina apostolorum. W dniach od 25 do 29 października w czwartej i ostatniej grupie będą przebywali w Watykanie biskupi reprezentujący metropolię katowicką i krakowską. Program wizyty przewiduje zaplanowane na 28 października spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz liczne wizyty i spotkania w kongregacjach i innych urzędach Stolicy Apostolskiej.

Wizyta do progów apostolskich to istotny element posługi i misji każdego biskupa jako następcy apostołów i członka kolegium, któremu przewodzi Ojciec Święty. To szczególny czas umacniania jedności, wspólnoty i braterstwa, a jednocześnie możliwość pochylenia się wraz z następcą św. Piotra i jego współpracownikami nad aktualną sytuacją i wyzwaniami lokalnego Kościoła.
Nawiedzając – razem z biskupami pomocniczymi – groby apostołów i celebrując Eucharystię w czterech rzymskich bazylikach, będziemy się modlili w intencji naszej archidiecezji i całego Kościoła w górnośląskiej metropolii. Będziemy pamiętali o wszystkich chorych i cierpiących, o rodzinach i osobach życia konsekrowanego, o prezbiterach i diakonach. Przewodnicząc Mszy św. w bazylice św. Piotra, będęszczególnie prosił, aby ten Apostoł umacniał nas we wierze (por. Łk 22, 32), uczył wypływania na głębię i trwania przy Jezusie Chrystusie, który ma słowa życia wiecznego
(por. J 6, 68).
Bracia i Siostry!
Na spotkaniu z Ojcem Świętym zapewnię go o naszej modlitwie i przekażę słowa
jedności oraz wdzięczności za wszelkie gesty życzliwości dla naszego lokalnego
Kościoła. Podziękuję za pozdrowienia kierowane do pielgrzymów w Piekarach Śląskich
oraz za dar beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, którą przeżywać
będziemy w katowickiej katedrze w sobotę 20 listopada br.
Papieskim wysłannikiem na te uroczystości będzie prefekt Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro. Już wkrótce będę miał okazję spotkać
się z nim osobiście, aby raz jeszcze zaprosić go do Katowic i wyrazić naszą radość
w związku z planowaną beatyfikacją.

Drodzy Diecezjanie!
Proszę Was serdecznie o modlitwę w dniach wizyty ad limina apostolorum. Niech ta intencja wybrzmiewa szczególnie podczas nabożeństw różańcowych. Wzywajmy pomocy Matki Kościoła i Królowej Pokoju, aby czas wizyty do apostolskich progów przyniósł nam wszystkim umocnienie na synodalnej drodze ku Kościołowi komunii – wspólnoty, uczestnictwa i misji. 
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, wspólnotom parafialnym i wszystkim ochrzczonym z serca błogosławię: † W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI