UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21–28.11.2021 r.

SOBOTA – Wspomn. św. Rafała Kalinowskiego, prezb. – 20.11.2021 r.
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + syna Sławomira ZAJĄCZKOWSKIEGO w kolejną roczn. śmierci i za + Elżbietę ZAJĄCZKOWSKĄ w 14 roczn. śmierci
18.00 – Za + męża Józefa WOJCIECHOWSKIEGO w 1 roczn. śmierci i za ++ z pokrew. z obu stron

NIEDZIELA – UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021
8.00 – Za + męża Jerzego DUDEK w 2 roczn. śmierci i za + syna Andrzeja
10.30 – Za + męża Stefana WANIEK w 5 roczn. śmierci
11.00 – Msza św. dla niesłyszących
12.00 – Za ++ rodziców Władysławę i Józefa NAZARKIEWICZ i za ++ dziadków z obu stron o radość nieba dla nich
16.00 – NABOŻEŃSTWO KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA
16.30 – Przez wstaw. św. Tarsycjusza w int. Ministrantów i ich rodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski w życiu

PONIEDZIAŁEK – Wspomn. św. Cecylii – 22.11.2021 r.
8.00 – Za ++ Ludwika i Emilię KAJZER
18.00 – Za + Andrzeja DUDEK – od sąsiadów z ul. Zabrzańskiehj 58, 58a i 56 i za + Jerzego DUDEK

WTOREK – Dzien powszedni – 23.11.2021 r.
7.15 – ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
8.00 – Za + Ottona NAMYSŁO we wspomn. urodzin, + Lidię NAMYSŁO, za ++ rodziców i pokrew. z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
17.15 – NABOŻEŃSTWO KU CZCI BŁ. KS. MICHAELA MCGIVNEY`A
18.00 – Za + Alfreda PIECZKA w 40 roczn. śmierci
18.00 – Za + brata Mieczysława MRUK i za ++ z rodziny

ŚRODA – Wspomn. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow. – 24.11.2021 r.
8.00 – Za + Pawła OBSIADŁY w 30 dniu po śmierci
17.30 – WYSTAWIENIE i ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + Małgorzatę CZERNECKĄ w 2 roczn. śmierci

CZWARTEK – Dzień powszedni – 25.11.2021 r.
8.00 – Za + Romualda NIESLER w 1 roczn.śmierci i za + Hildegardę NIESLER
17.00 – SZKOLNA: Za + ojca i dziadka Jana JANIK w kolejną roczn. śmierci
17.00 – Za + Różę KNAP w 5 roczn. śmierci

PIĄTEK – Dzień powszedni – 26.11.2021 r.
8.00 – Za + Piotra NAWRAT – od sąsiadów z ul. Magnolii 16
18.00 – Za + męża Jerzego KOSS w 14 roczn. śmierci oraz wspomn. urodzin, za ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron
18.00 – Za + Jana KRAJCZYK – od sąsiadów z ul. Słowiańskiej 2d

SOBOTA – Dzień powszedni – 27.11.2021 r.
7.30 – Godzinki ku czci NMP
8.00 – Za + Janinę OLSZOWSKĄ, jej + męża Jana, ++ dziadków Hildegardę i Jana OLSZOWSKICH, ++ Mariannę i Józefa DURAJ
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + Urszulę SZRAMKA w 11 roczn. śmierci, ++ Jana i Marię JACHIMSKICH
18.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Jana PIETRYKA i + Zofię DYRKACZ

I NIEDZIELA ADWENTU – 28.11.2021r.
7.30 – RÓŻANIEC z Rycerzami Kolumba
8.00 – Za + Brunona MROZEK w 5 roczn. śmierci – od bratowej Ireny
10.30 – Do Bożej Opatrzn. przez wstaw. M.B.N.P. i św. Piusa X z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, o Boże błogosł. i zdrowie w int. Barbary KLACZEK z okazji 70 urodzin oraz o błogosł. Boże dla rodziny (Te Deum)
12.00 – Do Anioła Stróża o opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. dla Julii WANAT z ok. 5 urodzin
14.30 – CHRZTY I ROCZKI
16.00 – NIESZPORY
16.30 – Do Bożej Opatrzn. przez wstaw. M. B. Oliwskiej o błogosł. i dary Ducha Św. dla dzieci objętych modlitwą w Różach Różańca Rodziców i ich rodzin