INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2022 R.

I. MÓDLMY SIĘ W M-CU SIERPNIU ZA WSZYSTKIE OSOBY UZALEŻNIONE OD ALKOHOLU I ICH RODZINY, ABY Z POMOCĄ BOGA I SPECJALISTÓW WYRWAŁY SIĘ Z NAŁOGU
II. MÓDLMY SIĘ W INTENCJACH POKOJU NA UKRAINIE ORAZ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA NARODU UKRAIŃSKIEGO
III. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI NAJUBOŻSZYCH, ABY ZNALEŹLI KONIECZNĄ POMOC ZE STRONY BLIŹNICH I INSTYTUCJI POMOCOWYCH
IV. PROŚMY O ZDROWIE DLA PAPIEŻA FRANCISZKA

INTENCJA MISYJNA NA SIERPIEŃ 2022

OGÓLNA: MÓDLMY SIĘ, ABY MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY, POWAŻNIE DOTKNIĘCI KRYZYSEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM, ZNALEŹLI ŚRODKI NIEZBĘDNE DO KONTYNUOWANIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI, W KTÓRYCH ŻYJĄ.