• Aktualności,  Intencje mszalne

  XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 – 23.06.2024 r.

  SOBOTA – Dzień powszedni – 15.06.2024 r.
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 
  18.00 – Za + Łukasza PIETRAS – we wspomn. urodzin, za + Ryszarda WYRZYKOWSKIEGO w 3 roczn. śmierci i za + Natalię STOJEK w 20 roczn. śmierci

  XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.06.2024 r.
  8.00 – Do Bożej Opatrzn. i MBNP z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błogosł., zdrowie i potrzebne łaski w int. Anny SPOHN z okazji 50 roczn. urodzin (Te Deum)
  10.30 – Za + matkę Gertrudę KAŁUŻA w 1 roczn. śmierci, za ++ rodziców, + siostrę i ++ z pokrew.
  11.00 – W int. niesłyszących
  12.00 – Za + Feliksa FRONTCZAKA w 31 roczn. śmierci, + Jadwigę FRONTCZAK, ++ Mariannę i Kazimierza KOWALSKICH
  + CHRZTY: Losa Nikodem, Ruta Magdalena, Ruta Mateusz, Ruta Maksymilian
  16.00 – NIESZPORY
  16.30 – Za + ojca Benedykta MAJCHER we wspomn. urodzin i za + matkę Marię

  PONIEDZIAŁEK – Wspomn. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak. – 17.06.2024 r.
  7.30 – RÓŻANIEC z Radiem Maryja
  8.00 – Za Radio Maryja, TV Trwam, O.D. T. Rydzyka, za posługujących w dziele Nowej Ewangelizacji, za Ojczyznę, o pokój na świecie
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Za + ojca Alojzego GOŁĄBOWSKIEGO w kolejną roczn. śmierci i w pam. urodzin

  WTOREK – Dzień powszedni – 18.06.2024 r.
  7.15 – Adoracja Najśw. Sakramentu
  8.00 – Do Bożej Opatrzn. w int. Małgorzaty KEMPA z ok. urodzin, z podzięk. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, o Boże błogosł. i zdrowie
  17.30 – NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJ. POMOCY
  18.00 – Za + ojca Zbigniewa KOWALSKIEGO i za + ojca chrzestnego Jarosława KOWALSKIEGO – o dar nieba
  18.00 – Za + żonę Martę KOCUR w 30 dniu po śmierci

  ŚRODA – Dzień powszedni – 19.06.2024 r.
  8.00 – Za + Jana MORAWIEC w 4 roczn. śmierci, ++ Weronikę i Stanisława
  MORAWIEC, ++ Mariannę i Jana HAŁADUS, ++ Juliana, Krystynę i Marię, i za ++ dziadków z obu stron
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Do Bożej Opatrzn. przez wstaw. M.B.N.P. w int. małżonków Grażyny i Krzysztofa GÓRNISIEWICZ z podzięk. za 25 lat małżeństwa, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia oraz o Boże błogosł. dla całej rodziny (Te Deum)

  CZWARTEK – Dzień powszedni – 20.06.2024 r
  8.00 – W int. uczestników katechezy dorosłych na zakończenie formacji i w int. opiekuna – Ks. Proboszcza
  9.00 – W int. społeczności szkolnej SP Nr 30 w Rudzie Śląskiej – za uczniów, nauczycieli, dyrekcję i pracowników – na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Do Bożej Opatrzn. przez wstaw. M.B.N.P. z podzięk. za dar życia, w int. Reginy BRACKIEJ z ok. 70 roczn. urodzin i w int. jej siostry Weroniki z ok. 60 urodzin z prośbą o Boże błogosł., zdrowie i łaski na dalsze lata życia (Te Deum)

  III PIĄTEK – Wspomn. św. Alojzego Gonzagi, zak. – 21.06.2024 r.
  8.00 – W int. czcicieli Miłosierdzia Bożego i ich rodzin
  14.00 – ŚLUB: NATALIA BRABAŃSKA – PATRYK BAJDA
  18.00 – Za ++ ojca Romana, teścia Stanisława, szwagierkę Grażynę, ++ dziadków i rodziców chrzestnych oraz za + chrześniaka Macieja

  SOBOTA – Dzień powszedni – 22.06.2024r.
  7.30 – Godzinki ku czci NMP
  8.00 – Za ++ rodziców Mieczysława i Marię KOZBUR, ++ brata Stanisława i jego syna Pawła
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Za + ojca Jana PIETRUCZUKA, ++ z rodzin PIETRUCZUKÓW, KONIEWICZÓW, ROMANIUKÓW, KULESZÓW, TOWARNICKICH i MISIÓW

  XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.2024 r.
  8.00 – Za + ojca Alfreda HOFFMANN oraz ++ teściów Annę i Gintra KOSZEK – by dobry Bóg przyjął ich do swojej chwały
  10.30 – Do Bożej Opatrzn. przez wstaw. św. Piusa i MBNP w int. małżonków Barbary i Krzysztofa MAŚLANKA dziękując Bogu za 35 lat małżeństwa i prosząc o Boże błogosł., zdrowie i łaski na dalsze lata wspólnego życia (Te Deum)
  12.00 – Do Bożej Opatrzn. i MBNP z podzięk. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze, o Boże błogosł. i zdrowie w int. Danuty MAGNER z ok. 75 urodzin (Te Deum)
  16.00 – NIESZPORY
  16.30 – Za + męża Zdzisława STRZELCZYK w 45 roczn. śmierci, ++ rodziców, teściów
  i ++ braci Kazimierza i Czesława

 • Aktualności,  Ogłoszenia Duszpasterskie

  XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 – 23.06.2024 r.

  „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.” (II czytanie)

  Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na malowanie kościoła.
  Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać!

  1. Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o godz. 16.00.
  2. We wtorek o 17.30 Nowenna do MBNP.
  3. Katecheza Dorosłych – w środę po mszy porannej.
  4. W czwartek 20 czerwca o 9.00 – Msza Św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego – w intencji całej społeczności Szkoły Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej.
  5. Również w czwartek o godz. 18.00 – Msza św. o Duchu św.
  6. W piątek zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po mszy porannej.
  7. W piątek przypada 21 dzień miesiąca. Po wieczornej Mszy Św. odmówimy modlitwę za przyczyną naszego patrona i ucałujemy relikwie świętego Piusa X, papieża.
  8. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. Natomiast w przedsionku kościoła będzie zbiórka na rzecz Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
  9. Jest jeszcze nowy numer dwumiesięcznika „Historia Kościoła” w cenie 12 zł. Zachęcamy do nabycia.
  10. Zapraszamy wszystkich parafian na 33 Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Góre w dniu 14 lipca o godz. 6.30. organizowaną przez Parafię M. Bożej Różańcowej. Szczegóły pielgrzymki na plakacie w gablotce
  11. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna nabór na studia teologiczne i nauki o rodzinie oraz studia podyplomowe, np. poświęcone opiece senioralnej. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej Wydziału.

  Święty Bracie Albercie Chmielowski – módl się za nami!

 • Aktualności

  KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA

  Umiłowani Siostry i Bracia!

  Fragment Ewangelii św. Marka na dzisiejszą jedenastą niedzielę zwykłą, pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. W przypowieści o ziarnku gorczycy dostrzegamy troskę Boga o życie ludzkie, o godne i właściwe warunki jego rozwoju i wzrostu, a wreszcie, o jego zbawienie. Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia, przez co jest obecny w poczęciu i życiu każdego człowieka. Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia. 

  „Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”- przypominał św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 101). Prawa każdego człowieka do życia chroni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE oraz Konstytucja RP i zapisy ustawowe. Jest to elementarna zasada wpisana w naturę człowieka, której nie wolno naruszać. „Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, 91).

  Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące i niezwykle groźne, dla bezpieczeństwa publicznego. Każdy człowiek dobrej woli powinien się temu sprzeciwiać. Życie bowiem, jako wartość naczelna każdego człowieka i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych. Nikt więc, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka.

  „Kościół nie przestaje przypominać, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci” (Dignitas infinita, 47). „Nie zabijaj” i „chroń ludzkie życie" – to podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy człowiek prawego sumienia. Wbrew dość powszechnej narracji, nie są one wyrazem przekonań wynikających tylko z wiary chrześcijańskiej, ale płyną ze zrozumienia samej ludzkiej natury.

  Wartym podkreślenia jest, jak wielkie znaczenie dla ochrony poczynającego się życia ma kochająca się rodzina, zbudowana na trwałym małżeństwie rodziców, stanowiąca „sanktuarium życia” oraz podstawową komórkę społeczną. „Tak więc mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie zostają włączeni w Boże dzieło: poprzez akt zrodzenia – dar Boży zostaje przyjęty i nowe życie otwiera się na przyszłość” (Evangelium vitae, 43). Tymczasem zabójstwo dziecka poczętego powoduje poważne cierpienie psychofizyczne i duchowe, prowadząc często do rozbicia rodziny.

  Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla matek, które z miłością służą życiu i chronią swoje dzieci nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Świadczą one o tym, że radość, piękno i wielkość miłości macierzyńskiej wyrażają się w nieprzemijającej trosce o dobro dzieci niezależnie od okoliczności.

  Zwracamy się także do ojców, których rolą jest ochrona rodziny, a zwłaszcza kobiet w stanie błogosławionym oraz ich dzieci. Wasze pełne miłości zaangażowanie na rzecz obrony najbardziej bezbronnych, potrzebujących szczególnego wsparcia, jest niezastąpione. Tym bardziej więc dzisiaj nie wolno wam dystansować się od zaangażowania w prawną ochronę ludzkiego życia.

  Zdarza się jednak, że brzemienna matka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje specjalistycznej pomocy. Kościół, organizacje pozarządowe i lokalne instytucje niosą ją prowadząc m.in. Domy Samotnej Matki czy Okna Życia, zapewniając wsparcie materialne, prawne i psychologiczne. Tej pomocy nie może nigdy zabraknąć również ze strony państwa. Wszyscy jesteśmy do niej zobowiązani.

  Troska o życie wyraża się także przez to, że nie wolno zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym czy też osób starych i chorych. Takie działania łamią podstawowe prawo do zachowania klauzuli sumienia.

  Jako pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, a jednocześnie obywatele naszego kraju, mamy prawo i obowiązek przypomnieć – zarówno wiernym Kościoła katolickiego, jak i wszystkim ludziom dobrej woli – że jesteśmy zobowiązani do szacunku wobec człowieka, zwłaszcza wobec najsłabszych i bezbronnych. Szczególna odpowiedzialność za ich życie spoczywa na tych, którym na mocy mandatu społecznego została powierzona troska o dobro wspólne.

  Papież Franciszek zwrócił się ostatnio do nas Polaków: „Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię!” (Franciszek, Słowa do Polaków w czasie audiencji ogólnej, 20 marca 2024 r.).

  Dziękując każdemu, kto w różnych wymiarach życia osobistego i publicznego służy życiu i prawdzie, w Imię Chrystusa prosimy Was o wytrwałą i ofiarną obronę Ewangelii życia. Włączmy się wszyscy do wielkiej modlitwy w tej intencji, dziś zanoszonej za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, słowami św. Jana Pawła II (Evangelium vitae, 105)

  O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
  spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
  ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
  mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
  starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
  Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić
  ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
  Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,
  radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
  oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
  aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
  cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

  Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 10 czerwca 2024 r.

 • Aktualności

  Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.

  Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole. Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego  naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

  Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko. 

  Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

  Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.

  Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.

  Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia. 

  Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

  Warszawa, 12 czerwca 2024 roku

 • Aktualności

  INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC CZERWIEC 2024 R.

  I. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI NASZYCH KLERYKÓW KAROLA

  I KAMILA O WYTRWAŁOŚĆ W POWOŁANIU.

  II. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI CHORYCH I CIERPIĄCYCH NASZEJ PARAFII.

  III. MÓDLMY SIĘ ZA MŁODZIEŻ NASZEJ PARAFII, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO BIERZMOWANIA.

  IV. MÓDLMY SIĘ ZA OSOBY W DEPRESJI O ŁASKĘ ZDROWIA.

  INTENCJA MISYJNA CZERWIEC 2024

  OGÓLNA: MÓDLMY SIĘ ABY MIGRANCI, UCIEKAJĄCY PRZED WOJNAMI I GŁODEM, ZNAJDOWALI W KRAJACH, KTÓRE ICH PRZYJMUJĄ GOŚCINĘ I NOWE MOŻLIWOŚCI ŻYCIA.

 • Aktualności

  SŁOWO W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM DOMU „NAZARET” W PIEKARACH ŚLĄSKICH

  Siostry i Bracia,
  Drodzy diecezjanie,
  „Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć , słuchać , rozwiązać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego”.
  To słowa z przemówienia św. papieża Pawła VI, wygłoszonego przed laty w Nazarecie. Przywołuję je z okazji otwarcia i poświęcenia Domu Rekolekcyjno – Pielgrzymkowego „Nazaret” w Piekarach Śląskich. Uroczystość ta odbyła się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 roku.

  Chciałbym, aby piekarski „Nazaret” był prawdziwą szkołą Ewangelii. Aby wszystko, co tam się będzie działo – rekolekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, warsztaty, wykłady – przybliżało nas do Ewangelii i napełniało jej duchem; aby dawało nam siłę do życia Dobrą Nowiną na co dzień.

  Mam nadzieję, z e to miejsce przyczyni się również do rozsławienia sanktuarium piekarskiego nie tylko w naszej archidiecezji, ale i poza jej granicami. „Nazaret”, zlokalizowany między piekarską bazyliką a piekarską kalwarią, serdecznie zaprasza w swe gościnne i eleganckie progi zarówno pielgrzymów, jak i turystów. Teraz będziemy mogli zatrzymać się w Piekarach na dłużej, i to w bardzo dobrych warunkach, aby medytować Mękę Chrystusa i wierną postawę Maryi, Matki sprawiedliwości i miłości społecznej. Troski o ten dom podjęła się Caritas naszej archidiecezji,  instytucja sprawdzona i godna zaufania.

  Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do powstania „Nazaretu”, przekazując pieniądze na jego budowę oraz otaczając to dzieło swoją modlitwą i wspierając duchowymi ofiarami. Dziękuję diecezjanom za hojne i systematyczne wspieranie darem materialnym, a abp. Wiktorowi, kto remu bardzo zależało na powstaniu tego ośrodka, za ogromne zaangażowanie w jego budowę. Zapraszam do korzystania z tego pięknego miejsca. Zapraszam was do Domu. 
  Do Nazaretu!
  Z modlitwą i błogosławieństwem

  Wasz biskup Adrian

 • Aktualności

  Duchowa adopcja

  Duchowa Adopcja JEST:

  •  modlitwą w obronie poczętego życia
  •  osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
  •  pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca
  To również obchodzony w Kościele Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy Św. będzie można w naszym kościele podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 

  Świadectwo pewnej kobiety

  W 2005r. do Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze zgłosiła się starsza Pani i złożyła takie wyznanie – świadectwo : „Jestem wdową. Trzy miesiące temu zmarł mój mąż. Byliśmy bezdzietnym małżeństwem. Kiedy mąż umierał, wypowiadał takie słowa „Ile tu dzieci, skąd te dzieci”; Kilka razy powtórzył te słowa i zmarł. Początkowo nie zastanawiałam się nad słowami wypowiadanymi przez umierającego męża ale po jakimś czasie, zaczęłam myśleć, dlaczego właśnie takie słowa wypowiadał. Podkreślam, że to były jego ostatnie słowa wypowiadane na ziemi przed śmiercią. I pewnego dnia zrozumiałam. Mój mąż przez wiele lat modlił się za dzieci poczęte, których życie było zagrożone zabiciem w łonie matki. Trwał w duchowej adopcji. Ja do tego podchodziłam sceptycznie, nie wierzyłam w sens tej modlitwy. Dzisiaj myślę inaczej i jestem tu po to, aby podjąć modlitwę duchowej adopcji, bo ta modlitwa ma wielki sens – ratuje dziecko. Myślę, że do męża w chwili jego śmierci przyszły dzieci, które zostały zabite w wyniku aborcji. Tak to rozumiem”.

  Świadectwo animatorki duchowej adopcji    

  W trakcie rekolekcji, po wygłoszonych konferencjach zdarza się, że podchodzą do mikrofonu osoby, które składają świadectwa, dotyczące własnych osobistych przeżyć…Jako przykład, podam jedno zdarzenie. Kilka lat temu, poproszono nas o przeprowadzenie duchowej adopcji w sanktuarium kalwaryjskim. Wielu ludzi podjęło wówczas to wyzwanie. Z czego bardzo się cieszyliśmy. Minął rok, kiedy ponownie pielgrzymowaliśmy do Kalwarii. Wówczas na Górze Ukrzyżowania, podeszła do mnie mama z maleńkim dzieckiem na ręku i zaczęła dzielić się swoim świadectwem: „Proszę pani, to dziecko żyje dzięki duchowej adopcji. W ubiegłym roku, gdy przyjechaliśmy do kalwaryjskiego sanktuarium, ja byłam w stanie błogosławionym. Wówczas nie chcieliśmy przyjąć tego dziecka. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas której, właśnie pani mówiła o dziecku, jako wielkim darze od Boga. Oboje z mężem mieliśmy wrażenie, że w intencji naszego dziecka, już ktoś codziennie się modli. Nie wyobrażam sobie w tej chwili takiej sytuacji, aby moje łono, miało być grobem dla mojego synka”. Często zdarza się, że po konferencji podchodzą osoby ze strasznym płaczem i pytaniami: dlaczego wcześniej nie wiedzieli o wartości i darze ludzkiego życia. Wiele kobiet, które dopuściły się tzw. aborcji, pragnie krzyczeć „nie czyńcie tego”.

  Aborcja niszczy nie tylko życie dziecka, ale także sumienie matki.
  Duchowa Adopcja jest spełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu:
  Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego
  się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowe walczyli o byt i wolność narodu, płacąc
  obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za Najcenniejszy skarb Narodu.

  Niezwykłe dzieło Bożej Opatrzności, która pragnie ocalić niewinne i jeszcze nienarodzone dzieci. Do tego wspaniałomyślnego zadania, Bóg wzywa dziś każdego z nas, abyśmy z Nim współpracując przyczynili się do wzrostu cywilizacji miłości w sercach i społeczeństwach. Jeśli jest w Tobie gorące pragnienie modlitwy na rzecz ratowania dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci, to nie wahaj się zaadoptować duchowo jedno z nich i w ten sposób przyczynić się do urzeczywistnienia Bożego daru życia. 
  Poniżej znajduje się formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji, a także modlitwa, którą wraz z jedną tajemnicą Różańca św. należy codziennie odmawiać przez okres 9 miesięcy.

   
  Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji:

  „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.
   
  „Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia…… biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
   
  Tymi modlitwami będą:

  • jedna tajemnica różańca
  • moje dobrowolne postanowienia
  • modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię
    

  Modlitwa codzienna duchowej adopcji:
   
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
   

  Duchowa Adopcja:

  Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania” 

  1. Co to jest Duchowa Adopcja?
  Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

  2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym dodatkowe modlitwy jak litanie, nowenny, koronki… Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania.

  3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

  4. Jak zrodziła się Duchowa Adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.

  5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
  Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (w szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.

  6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
  Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.

  7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

  8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.

  9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa Adopcja dotyczy jednego dziecka.

  10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

  11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

  12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

  13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

  14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

  15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta za pośrednictwem radia?
  Tak.

  16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

  17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach — chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.

  18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. W celu zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

  19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?
  a. Pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją;
  b. Uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele;
  c. Skontaktować się z ośrodkami Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.