• Aktualności,  Intencje mszalne

  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 07 – 14.08.2022 r.

  I SOBOTA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 06.08.2022 r.
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Za + męża Szczepana w 7 roczn. śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny

  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2022 r.
  8.00 – W int. Parafian
  10.30 – W int. Franka MIŚ z ok. urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej
  12.00 – Za + Wandę WASIEWICZ w 21 roczn. śmierci
  + ROCZEK: Karpa Szymon
  16.00 – NIESZPORY
  16.30 – Za + mamę Marię WRONA w 1 roczn. śmierci, za + ojca Józefa w 45 roczn.  śmierci, ++ dziadków Jadwigę i Edmunda POLCZYK, Helenę i Stefana
  WRONA i za ++ z rodziny

  PONIEDZIAŁEK – Wspomn. św. Dominika, prezb. – 08.08.2022 r.
  6.30 – RÓŻANIEC z Radiem Maryja
  7.00 – Za Radio Maryja, TV Trwam, O.Dyrektora, za posługujących w dziele Nowej Ewangelizacji, za Ojczyznę, o pokój na świecie oraz za opiekuna naszego koła
  17.15 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Dziękczynna przez wstaw. Matki Bożej w int. Jana SKROBOTA za uratowanie życia – 40 lat po wypadku – i za wszystkich, którzy pomagali w odzyskaniu sprawności

  WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ., patronki Europy – 09.08.2022 r
  6.15 – Adoracja Najśw. Sakramentu
  7.00 – Za + ojca Szymona PAWŁOWSKIEGO w 20 roczn. śmierci i za + matkę Stefanię
  17.30 – NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJ. POMOCY
  18.00 – Za + Łucję JAGŁA, ++ rodziców i rodzeństwo o radość życia w niebie

  ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. I MĘCZ. – 10.08.2022 r.
  7.00 – Za umierających grrzeszników
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Za + Grzegorza ZYDRA – od sąsiadów z ul. Wawelskiej 4 i za ++ lokatorów

  CZWARTEK – Wspomn. św. Klary, dz. – 11.08.2022 r.
  7.00 – Za + Piotra PILAREK – od żony i dzieci
  18.00 – Przez wstaw. św. Młodzianków za dzieci naszej parafii, prosząc o łaskę wiary i miłości bliźniego

  PIĄTEK – Dzień powszedni – 12.08.2022 r.
  7.00 – Za + Jerzego OLEJNIK w 1 roczn. śmierci
  18.00 – Msza św. o Duchu Św.:
  O światło Ducha Świętego i o pokój w naszych sercach i rodzinach

  SOBOTA – Dzień powszedni – 13.08.2022 r.
  6.30 – Godzinki ku czci NMP
  7.00 – Do Bożej Opatrzn. i M.B.N.P. w int. małżonków Marii i Jana STAWOWSKICH z ok. 45 roczn. ślubu, z podzięk. za otrzym. dary i z prośbą o Boże błogosł.,
  zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia
  17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
  18.00 – Za + mamę Edytę MODRZYK i za ++ z rodzin WIĘCKIEWICZ, DŁUGOSZ, GŁOWANIA, SZCZEPONIK i MODRZYK
  20.00 – NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

  XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2022 r.
  8.00 – Za + Jadwigę SKOWRONEK w 2 roczn.śmierci i za + Brunona SKOWRONEK w 10 roczn. śmierci
  10.30 – Za + matkę Jadwigę ZIMA we wspomn. urodzin i w kolejną roczn. śmierci
  12.00 – Do Bożej Opatrzn. z podzięk. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie i dary Ducha Św. w int. małżonków Katarzyny i Tomasza NORAS z ok. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosł. dla Tomasza z ok. urodzin
  + ROCZEK: Godziek Gabriela
  16.00 – NIESZPORY
  16.30 – Do Bożej Opatrzn. z podzięk. za otrzym. dary i z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski w życiu w int. Małgorzaty z ok. urodzin i w int. siostry Łucji z ok. urodzin oraz o Boże błogosł. dla rodziny

  PONIEDZIALEK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – 15.08.2022 r.
  8.00 – W intencji Parafian
  10.30 – Za + syna Sławomira GRABARCZYK w 5 roczn. śmierci i za + Ignacego GRABARCZYK
  12.00 – W int. Dawida CZERCZAK z ok. 18 urodzin. z podzięk. za dar życia i z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i dobry wybór drogi życiowej
  16.00 – NIESZPORY MARYJNE
  16.30 – Za + syna Dawida ROMANOWICZ w 18 roczn. śmierci

 • Aktualności,  Ogłoszenia Duszpasterskie

  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 07-14.08.2022 r.

  „Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.” „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.” 
  Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny U. Ś. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać!

  1. Dziś Nieszpory Niedzielne o 16.00 .
  2. We wtorek zapraszamy na Nowennę do MBNP o 17.30.
  3. W piątek o 18.00 – Msza Św. o Duchu Św. Prosimy o Jego dary i pokój w naszych rodzinach.
  4. W sobotę 13 sierpnia zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.00. Prosimy przynieść ze sobą świece.
  5. Polecamy prasę katolicką; szczególnie Gościa Niedzielnego oraz naszą gazetkę parafialną.
  6. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na naszą parafię.

  Matko Boża Fatimska – módl się za nami !

 • Aktualności

  INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2022 R.

  I. MÓDLMY SIĘ W M-CU SIERPNIU ZA WSZYSTKIE OSOBY UZALEŻNIONE OD ALKOHOLU I ICH RODZINY, ABY Z POMOCĄ BOGA I SPECJALISTÓW WYRWAŁY SIĘ Z NAŁOGU
  II. MÓDLMY SIĘ W INTENCJACH POKOJU NA UKRAINIE ORAZ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA NARODU UKRAIŃSKIEGO
  III. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI NAJUBOŻSZYCH, ABY ZNALEŹLI KONIECZNĄ POMOC ZE STRONY BLIŹNICH I INSTYTUCJI POMOCOWYCH
  IV. PROŚMY O ZDROWIE DLA PAPIEŻA FRANCISZKA

  INTENCJA MISYJNA NA SIERPIEŃ 2022

  OGÓLNA: MÓDLMY SIĘ, ABY MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY, POWAŻNIE DOTKNIĘCI KRYZYSEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM, ZNALEŹLI ŚRODKI NIEZBĘDNE DO KONTYNUOWANIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI, W KTÓRYCH ŻYJĄ.

 • Aktualności

  Duchowa adopcja

  Duchowa Adopcja JEST:

  •  modlitwą w obronie poczętego życia
  •  osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
  •  pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca (środa)
  To również obchodzony w Kościele Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy Św. będzie można w naszym kościele podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 

  Świadectwo pewnej kobiety

  W 2005r. do Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze zgłosiła się starsza Pani i złożyła takie wyznanie – świadectwo : „Jestem wdową. Trzy miesiące temu zmarł mój mąż. Byliśmy bezdzietnym małżeństwem. Kiedy mąż umierał, wypowiadał takie słowa „Ile tu dzieci, skąd te dzieci”; Kilka razy powtórzył te słowa i zmarł. Początkowo nie zastanawiałam się nad słowami wypowiadanymi przez umierającego męża ale po jakimś czasie, zaczęłam myśleć, dlaczego właśnie takie słowa wypowiadał. Podkreślam, że to były jego ostatnie słowa wypowiadane na ziemi przed śmiercią. I pewnego dnia zrozumiałam. Mój mąż przez wiele lat modlił się za dzieci poczęte, których życie było zagrożone zabiciem w łonie matki. Trwał w duchowej adopcji. Ja do tego podchodziłam sceptycznie, nie wierzyłam w sens tej modlitwy. Dzisiaj myślę inaczej i jestem tu po to, aby podjąć modlitwę duchowej adopcji, bo ta modlitwa ma wielki sens – ratuje dziecko. Myślę, że do męża w chwili jego śmierci przyszły dzieci, które zostały zabite w wyniku aborcji. Tak to rozumiem”.

  Świadectwo animatorki duchowej adopcji    

  W trakcie rekolekcji, po wygłoszonych konferencjach zdarza się, że podchodzą do mikrofonu osoby, które składają świadectwa, dotyczące własnych osobistych przeżyć…Jako przykład, podam jedno zdarzenie. Kilka lat temu, poproszono nas o przeprowadzenie duchowej adopcji w sanktuarium kalwaryjskim. Wielu ludzi podjęło wówczas to wyzwanie. Z czego bardzo się cieszyliśmy. Minął rok, kiedy ponownie pielgrzymowaliśmy do Kalwarii. Wówczas na Górze Ukrzyżowania, podeszła do mnie mama z maleńkim dzieckiem na ręku i zaczęła dzielić się swoim świadectwem: „Proszę pani, to dziecko żyje dzięki duchowej adopcji. W ubiegłym roku, gdy przyjechaliśmy do kalwaryjskiego sanktuarium, ja byłam w stanie błogosławionym. Wówczas nie chcieliśmy przyjąć tego dziecka. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas której, właśnie pani mówiła o dziecku, jako wielkim darze od Boga. Oboje z mężem mieliśmy wrażenie, że w intencji naszego dziecka, już ktoś codziennie się modli. Nie wyobrażam sobie w tej chwili takiej sytuacji, aby moje łono, miało być grobem dla mojego synka”. Często zdarza się, że po konferencji podchodzą osoby ze strasznym płaczem i pytaniami: dlaczego wcześniej nie wiedzieli o wartości i darze ludzkiego życia. Wiele kobiet, które dopuściły się tzw. aborcji, pragnie krzyczeć „nie czyńcie tego”.

  Aborcja niszczy nie tylko życie dziecka, ale także sumienie matki.
  Duchowa Adopcja jest spełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu:
  Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego
  się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowe walczyli o byt i wolność narodu, płacąc
  obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za Najcenniejszy skarb Narodu.

  Niezwykłe dzieło Bożej Opatrzności, która pragnie ocalić niewinne i jeszcze nienarodzone dzieci. Do tego wspaniałomyślnego zadania, Bóg wzywa dziś każdego z nas, abyśmy z Nim współpracując przyczynili się do wzrostu cywilizacji miłości w sercach i społeczeństwach. Jeśli jest w Tobie gorące pragnienie modlitwy na rzecz ratowania dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci, to nie wahaj się zaadoptować duchowo jedno z nich i w ten sposób przyczynić się do urzeczywistnienia Bożego daru życia. 
  Poniżej znajduje się formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji, a także modlitwa, którą wraz z jedną tajemnicą Różańca św. należy codziennie odmawiać przez okres 9 miesięcy.

   
  Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji:

  „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.
   
  „Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia…… biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
   
  Tymi modlitwami będą:

  • jedna tajemnica różańca
  • moje dobrowolne postanowienia
  • modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię
    

  Modlitwa codzienna duchowej adopcji:
   
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
   

  Duchowa Adopcja:

  Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania” 

  1. Co to jest Duchowa Adopcja?
  Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

  2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym dodatkowe modlitwy jak litanie, nowenny, koronki… Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania.

  3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

  4. Jak zrodziła się Duchowa Adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.

  5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
  Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (w szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.

  6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
  Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.

  7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

  8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.

  9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa Adopcja dotyczy jednego dziecka.

  10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

  11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

  12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

  13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

  14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

  15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta za pośrednictwem radia?
  Tak.

  16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

  17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach — chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.

  18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. W celu zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

  19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?
  a. Pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją;
  b. Uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele;
  c. Skontaktować się z ośrodkami Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.