• Aktualności,  Ogłoszenia Duszpasterskie

    XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 15 – 22. IX.2019 r.

    Można, jak Izraelici na pustyni być ludem o twardym karku, albo jak faryzeusze czy uczeni w Piśmie szemrać i zamykać się na Jezusa pragnącego okazać grzesznikom miłosierdzie Ojca. Ale można też, jak św. Paweł uznać swój grzech i dostąpić miłosierdzia. Nawrócenie jest łaską.…