Chrzest

Chrzest jest udzielany:

  • po Mszach św. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej

Do zgłoszenia potrzebne są:

  • akt urodzenia dziecka (z USC)
  • dane rodziców i chrzestnych (wiek, dokładny adres, data i miejsce ślubu kościelnego – jeśli są w związku małżeńskim)
    jeśli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenia, że mogą pełnić tę funkcję

Wymogi stawiane rodzicom chrzestnym:

  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • katolik praktykujący i żyjący zgodnie z wiarą

Katecheza chrzcielna:

  • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie chrzcielnej – nauka ta odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest, w Domu Słowa Bożego o 1700

Rocznica chrztu (roczek):

  • Zgodnie z tradycją można uroczyście obchodzić 1. rocznicę chrztu – termin do ustalenia w kancelarii parafialnej

Chrzest dorosłych:

  • W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z duszpasterzem.