Krąg biblijny

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w każdy II i IV poniedziałek miesiąca. Grupa ma charakter otwarty. Na naszych spotkaniach zajmujemy się słowem Pana Boga. Staramy się jeszcze lepiej Go zrozumieć.
Często skupiamy się na jednej księdze i krok po kroku staramy się ją zrozumieć i wprowadzić w swoje życie. Przy tym korzystamy z licznych komentarzy, by dobrze
i z zgodnie z Nauką Kościoła zrozumieć sens tego przekazu.