Małżeństwo

Sakrament małżeństwa:

Ustalenie terminu:

  • termin zawarcia małżeństwa należy ustalać na trzy miesiące przed planowanym ślubem

Nauki przedślubne:

  • narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych. Nauki odbywają się w Domu Słowa Bożego cztery razy w roku – w adwencie, w Wielkim Poście, w czerwcu oraz we wrześniu (należy śledzić ogłoszenia co do dokładnej daty)

Katechumenat przedmałżeński:

  • jeśli któreś z narzeczonych nie uczęszczało na katechezę w szkole ponadgimnazjalnej, zobowiązane jest do uczestnictwa w tzw. katechumenacie przedmałżeńskim; jest to cykl 10 nauk, które odbywają się w wybranym kościele (należy dowiedzieć się, która parafia w danym czasie takowy organizuje)

Protokół przedmałżeński:

  • na 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby spisać protokół (termin spisywania protokołu należy wcześniej ustalić z kapłanem)
    Potrzebne są następujące dokumenty:
  1. Dowody osobiste dla potwierdzenia tożsamości
  2. Aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy)
  3. Świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (lub świadectwo ukończenia katechumenatu przedmałżeńskiego)
  4. Dokumenty z USC (jeśli ślub ma mieć skutki cywilne czyli tzw. ślub konkordatowy – stosowne zaświadczenia; jeśli ślub cywilny miał już miejsce – akt małżeństwa)