Ruch Światło – Życie

Ruch Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.
Poprzez odpowiednią formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła.  Znakiem Ruchu Światło – Życie jest starochrześcijański
symbol fos-dzoe (gr. światło, życie splecione literą omega tworzące krzyż). Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).
Wspólnota oazowa naszej parafii ułożyła piosenkę:

My chodzimy na oazę
Tam co piątek wszyscy razem
Spotykamy się w tym gronie
Gdzie wspólnoty ogień płonie

Na początku się modlimy
Swoje prośby przynosimy
Pieśnią Ducha przyzywamy
Słowem Boga wychwalamy

My nie tylko się modlimy
Inne rzeczy też robimy
Pożartować każdy lubi
U nas humor się nie zgubi

Wszyscy razem w czasie wolnym
A w weekendy w roku szkolnym
Dyskoteki urządzamy
I ogniska także mamy

A więc jeśli chcesz być z nami
To pogadaj z Rodzicami
Że co piątek tu w kościele
Będziesz spędzał czasu wiele