Rycerze Kolumba

1.Władze krajowe:
 • Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce – Tomasz Wawrzkowicz
 • Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce- Abp Wacław Depo
2.Rejon do którego należy nasza rada (Ruda Śl -Tychy- Chorzów-Katowice)
 • Delegat Rejonowy  – Andrzej Stefaniuk 
3. Rada nr 15160 im Matki Boskiej Fatimskiej przy parafii św. PIUSA X
 • Wielki Rycerz – Witold Zmysłowski
 • Kapelan rady ks. Krzysztof Sitek
 • Sekretarz d.s. Finansów – Sławomir Markiewka
 • Zastępca Wielkiego Rycerza- Andrzej Polczyk
 • Kanclerz – Jerzy Pawlenka
 • Kustosz – Sebastian Zdebel
 • Kronikarz – Krzysztof Komar
 • Skarbnik – Karol Czekała
 • Lektor – Michał Sienkiewicz
 • Radca – Michał Socha
 • Strażnik wnętrz – Tadeusz Maćków
 • Strażnik bram – Henryk Urban
Rada Powierników – Michał Tworuszka
                              – Włodzimierz Koriakowski
                              – Norbert Klosa 
 
Grupa Rycerzy Kolumba jest grupą otwartą. Każdy mężczyzna, który u jest pełnoletnim praktykującym katolikiem i chce wstąpić w nasze szeregi jest mile widziany. Prosimy takich mężczyzn o kontakt.
Tel Wielkiego Rycerza 501459484
adres e-mail : wr15160@kofc.pl

 

Rycerzem Kolumba może zostać każdy mężczyzna który:

 1. Ukończył 18 lat
 2. Jest głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem kościoła rzymskokatolickiego
 3. Czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary
 4. a.) zostanie zaproszony przez innego Rycerza
  lub
  b.) dostarczy zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem i Komitetem d/s przyjęć Rady.
 5. Ma otwarte serce na czynienie dobra

Rycerze Kolumba w naszej parafii.
W listopadzie 2009 roku kilku naszych parafian wstąpiło do zakonu Rycerzy Kolumba. W marcu 2010 roku powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Katowickiej. Ma ona swoją siedzibę w Tychach Czułowie.
24 października 2010r. 32 mężczyzn, którzy wstąpili do Rady Zakonu Rycerzy Kolumba w Tychach między listopadem 2009 a październikiem 2010 postanowiło utworzyć Radę Rycerzy Kolumba im. Matki Boskiej Fatimskiej przy parafii Piusa X w Rudzie Śląskiej.
Rada Najwyższa Zakonu Rycerzy Kolumba z dniem 24.10.2010r. ukonstytuowała Radę z Rudy Śl. i nadała jej nr 15160.  W chwili obecnej w naszej Radzie mamy 62 Rycerzy Kolumba – z czego 27 to nasi parafianie a 7 członków to księża.

Kontakt telefoniczny:  501 459 484
LINK DO OFICJALNEJ ŚWIATOWEJ STRONY RYCERZY KOLUMBA:
http://www.kofc.org/
OFICJALNA STRONA OGÓLNOPOLSKA:

www.rycerzekolumba.com/polska/

 

Rycerze Kolumba. Nie noszą zbroi, nie dźwigają tarcz. Nie toczą pojedynków i nie trawią czasu na ostrzeniu mieczy. Jedyne co łączy ich ze średniowiecznym rycerstwem, to ideały:
jedność, braterstwo oraz patriotyzm. I najważniejsze: miłosierdzie.

Był rok 1881. W miejscowości New Haven w stanie Connecticut w USA nie żyło się łatwo katolickim rodzinom. Środowisko irlandzkich imigrantów miało też wiele problemów z własną tożsamością religijną. Do tego dochodziły ataki prasowe niechętnych katolikom grup, krytykujących budowę kościoła w arystokratycznej dzielnicy New Haven. Ksiądz Michael McGivney, proboszcz parafii NMP, miał jednak wsparcie ze strony kilku wiernych. Spotkali się kiedyś w piwnicy kościoła i zaczęli dyskutować o stworzeniu organizacji, która wspierałaby finansowo Kościół, nie tylko instytucjonalny, ale także rodziny potrzebujące pomocy. Chodziło zwłaszcza o rodziny, w których zabrakło żywiciela z powodu choroby lub jego śmierci.
McGivney chciał zbudować silną organizację mężczyzn, którzy na fundamencie żywej wiary i jedności z Kościołem tworzyliby sieć braterskich relacji, pomagając sobie nawzajem i innym. „Jedność i Miłosierdzie” były głównymi hasłami organizacji, która w marcu 1882 roku formalnie przyjęła nazwę Zakonu Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus). Później doszły „Braterstwo i Patriotyzm”. Nazwa celowo odwoływała się do katolickiej tożsamości odkrywcy Nowego Świata. Struktura RK składa się z rad, a na czele zakonu stoi Najwyższy Rycerz – zaś na czele rady Wielki Rycerz.
Kilka rad tworzy Rejon, rejonem kieruje Delegat Rejonowy. Kilka Rejonów tworzy Stan(w Polsce jest 10 Rejonów) – na jego czele stoi Delegat Stanowy wraz z Radą Stanową. W skład rady Stanowej wchodzą oprócz Delegata Stanowego: Sekretarz Stanowy, Skarbnik Stanowy, Radca Stanowy i Kustosz Stanowy.

W działalności RK jest szansa na odnalezienie się mężczyzn w Kościele. – Życie religijne w Polsce jest zdominowane przez kobiety, chcemy więc stworzyć pole do działania również mężczyznom – mówi jeden z kapelanów Rycerzy Kolumba. – Rycerze kładą nacisk na postawę ojca, uczą się, jak być mężczyzną w Kościele i rodzinie.
Bardzo ważne są konkretne działania, jakie rycerze mogą i przede wszystkim chcą podejmować w parafiach i społecznościach lokalnych. Od pomysłów do czynów . Parafialny Okrągły Stół – to pomysł tworzenia więzi między sąsiednimi parafiami, organizują dyskusje przy parafiach ,organizują zbiórkę różnych rzeczy dla potrzebujących i  pomoc. Wzywają też do aktywnej walki o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rycerze chcą promować zarówno adorację Najświętszego Sakramentu, jak też organizują zawody sportowe dla młodzieży ,turnieje szachowe, bale charytatywne, pikniki rodzinne a także rekolekcje dla siebie i swoich rodzin. Pomysłów na działanie może być wiele-musi się nam tylko chcieć!
W całej Polsce jest nas już ponad 1700, a na całym świecie 1,8 mln
Odwagi rycerzom w Polsce dodaje z pewnością fakt, że kilku biskupów przyłączyło się już do naszych szeregów i wielu księży aby zadbać o nasze potrzeby duchowe… A  kapelanem polskich Rycerzy Kolumba został kard. Macharski.
To właśnie Jan Paweł II chciał, żeby rycerze zaczęli swoją działalność w Europie właśnie od Polski. I tak się stało. Przyłbice otwarte, tak łatwiej wypatrzyć wroga. Rycerze na pierwszy pojedynek wyzywają nasze nierzadkie katolickie lenistwo, polskie narzekanie i idą jak w słowach pieśni Króluj nam Chryste „DO WALKI Z GRZECHEM SWEJ DUSZY”