Rycerze Kolumba

W 1882 r. w miejscowości New Haven w stanie Connecticut w USA proboszcz tamtejszej parafii – Michael McGivney (od 31 października 2020 – Błogosławiony Kościoła Katolickiego) z grupą mężczyzn zapoczątkował działalność organizacji mężczyzn, którzy na fundamencie żywej wiary i jedności z Kościołem tworzyliby sieć braterskich relacji, pomagając sobie wzajemnie i innym.
„Jedność i Miłosierdzie” były głównymi hasłami organizacji, która w marcu 1882 roku formalnie przyjęła nazwę Zakonu Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus). Później doszły „Braterstwo i Patriotyzm”.
Nazwa celowo odwoływała się do katolickiej tożsamości odkrywcy Nowego Świata – Krzysztofa Kolumba.
Realizując życzenie Papieża Jan Pawła II rycerze zaczęli swoją działalność w Europie. W 2006 roku powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Polsce.
24 października 2010r. Rada Najwyższa Zakonu Rycerzy Kolumba ukonstytuowała Radę Rycerzy Kolumba im. Matki Boskiej Fatimskiej przy parafii Piusa X w Rudzie Śląskiej i nadała jej nr 15160. Duchową opiekę nad Rycerzami Kolumba w naszej parafii sprawuje ks. proboszcz, (też jest Rycerzem Kolumba), zaś ogólnopolskim kapelanem Rycerzy Kolumba jest Abp Wacław Depo.
Rycerze Kolumba to najliczniejsza (2 mln członków) na świecie organizacja katolików świeckich oddanych służbie Kościołowi. Licznymi członkami naszej organizacji są księża, biskupi a także kardynałowie.
Zajmujemy się dobrowolną i bezinteresowną pomocą:

 • Kościołowi,
 • społeczności,
 • rodzinie,
 • kulturze życia,
 • młodzieży i
 • sobie wzajemnie.

Umacniamy siebie i innych w wierze,

 • zacieśniamy więzy rodzinne,
 • świadczymy wzajemną pomoc w przypadku choroby lub śmierci,
 • służymy społeczności poprzez pomoc najbardziej potrzebującym,
 • wspieramy księży i biskupów.

W działalności Rycerzy Kolumba jest szansa na odnalezienie się mężczyzn w Kościele. Rycerze kładą nacisk na postawę ojca, uczą się, jak być mężczyzną w Kościele i rodzinie. Wzywają też do aktywnej walki o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Bardzo ważne są konkretne działania, jakie rycerze mogą i przede wszystkim chcą podejmować w parafiach i społecznościach lokalnych. Pomysłów na działanie może być wiele-musi się nam tylko chcieć!

Rycerzem Kolumba może zostać każdy mężczyzna który:

 1. Ukończył 18 lat
 2. Jest głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem kościoła rzymskokatolickiego
 3. Czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary
 4. a.) zostanie zaproszony przez innego Rycerza, lub
  b.) dostarczy zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem i Komitetem d/s przyjęć Rady.
 5. ma otwarte serce na czynienie dobra

Grupa Rycerzy Kolumba jest grupą otwartą. Każdy mężczyzna, który u jest pełnoletnim praktykującym katolikiem i chce wstąpić w nasze szeregi jest mile widziany. Prosimy takich mężczyzn o kontakt.
adres e-mail : wr15160@kofc.pl ,
Tel.: 501 459 484 – prosimy o kontakt SMS

A tu możesz odwiedzić stronę Rycerzy Kolumba:

LINK DO OFICJALNEJ ŚWIATOWEJ STRONY RYCERZY KOLUMBA:
http://www.kofc.org/
OFICJALNA STRONA OGÓLNOPOLSKA:
www.rycerzekolumba.com