Zespół charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny podejmuje różne działania w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.
Panie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego pełnią dyżur w czwartki w godz. 15.00 – 18.00.
Organizowane są różne zbiórki. Zespół zbiera odzież, buty a także środki czystości. Zebrane rzeczy przekazywane są potrzebującym osobom i rodzinom. Panie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego organizują zbiórki pieniężne. Ze zbiórek przed kościołem dla najbardziej potrzebujących rodzin zakupuje się między innymi talony żywnościowe.
Włączamy się też w akcje ogólnokościelne, między innymi rozprowadzamy w parafii świece Caritas i „Chleb Miłości”.
Zwracamy się z prośbą o ofiarowanie dla osób biednych, potrzebujących pomocy: odzieży, butów, żywności, środków czystości itp. Można je składać w Domu Katechetycznym.