Żywy różaniec

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, w naszej Parafii w pierwszą sobotę miesiąca według programu:

  • 8.00 – Msza święta za członków Żywego Różańca
  • 8.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ WSPÓLNOTY!
ODMAWIAJMY RÓŻANIEC!