Plan spowiedzi św. w kościele św. Piusa X

WIELKI PONIEDZIAŁEK
07.15 – 08.00 (kościół dolny)
17.30 – 18.00 (kościół dolny)

WIELKI WTOREK
07.15 – 08.00 (kościół dolny)
17.30 – 18.00 (kościół górny)

WIELKA ŚRODA
07.15 – 08.00 (kościół dolny)
17.30 – 18.00 (kościół dolny)

WIELKI CZWARTEK
15.00 – 17.30 (kościół górny)
21.15 – 22.00 (kościół górny)

WIELKI PIĄTEK
07.30 – 10.00 (kościół górny)
14.00 – 17.30 (kościół górny)
21.15 – 22.00 (kościół górny)

WIELKA SOBOTA
08.00 – 11.00 (kościół górny)
12.00 – 19.00 (kościół górny)