Duszpasterze

ks. Proboszcz Krzysztof Wojaczek

Data i miejsce urodzenia: 22.08.1971 Rybnik
Data ukończenia Seminarium: Katowice, 1996
Data święceń kapłańskich: 11.05.1996

krzysztof patas

ks. Krzysztof Patas

Data i miejsce urodzenia: 26.04.1981, Wodzisław Śląski
Rodzinna parafia: św. Antoniego z Padwy, Syrynia

Data ukończenia Seminarium: Katowice, 2006
Data święceń kapłańskich: 13.05.2006

 

W poszczególnych latach istnienia naszego kościoła, współpracowało u nas wielu Kapłanów.
Pierwszym, który został nam posłany, był sam główny budowniczy kościoła – ks. Józef Krawczyk. Ksiądz Józef przybył do nas z parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z Goduli. Został mianowany Proboszczem, który wziął pod swoja opiekę Parafian, z którymi rozpoczął wielkie dzieło budowy nowego kościoła.
W czerwcu 1983 roku, skierowano jeszcze ks. Krzysztofa Bielickiego, który posługiwał, jako Neoprezbiter. Jednak z dniem 1 września 1983 roku po wakacyjnym zastępstwie, ks. Krzysztof Bielicki, przeniesiony został do parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie-Batorym, a na Jego miejsce, został mianowany nowy Wikary ks. Stanisław Durczok, który zaczął wspólnie z młodzieżą zawiązywać parafialna grupę Ruch Światło- Życie -Oazę. I tak, ks. Durczok został Opiekunem młodzieży.
1 września 1985 roku parafia przyjęła jeszcze jednego Wikarego- ks. Józefa Budniaka. Zostały bowiem, zapewnione warunki do tego, aby przyjąć do Parafii trzeciego Kapłana, a ponadto, coraz szerzej zaczęło się rozwijać pole działalności duszpasterskiej, m.in. Hotele Robotnicze, Ochotniczy Hufiec Pracy, czy Internaty. Ośrodki te bowiem, były wtedy narażone na laicyzacje. Parafia liczyła w tym czasie ok. 8 tysięcy wiernych i poza troska ze strony Duchowieństwa, sami Parafianie byli w stanie ponosić szereg trudów związanych z budowa kościoła. 24 sierpnia 1986 roku dekretem Ks. Biskupa, ks. Stanisław Durczok został przeniesiony na inna placówkę duszpasterska. Do naszej wspólnoty skierowany został ks. Hubert Pasoń.
Ksiądz Pasoń był wówczas nowo wyświeconym Kapłanem, zatem parafia pw. św. Piusa X była Jego „debiutem duszpasterskim”. Jako następny Kapłan po Księdzu Durczoku, nowy Wikary dalej rozkrzewiał wśród młodzieży, Ducha modlitwy i służby. Za Jego bowiem kadencji, jeszcze bardziej rozwinął się młodzieżowy Ruch Światło -Życie -Oaza. Ks. Hubert był dla młodych Opiekunem i duchowym Przewodnikiem.
22 stycznia 1989 roku, przybył do naszej Parafii ks. Czesław Nowak, który do dziś mieszka z nami, jako Rezydent.
28 maja tego samego roku, prymicyjnego błogosławieństwa udzielił wiernym ks. Tomasz Zbutowicz SVD, który w Wielkim Poście, pełnił staż duszpasterski, jako Diakon.
Kolejne pożegnanie po latach świętej posługi kapłańskiej przypadło ks. Józefowi Budniakowi. Na mocy dekretu Ks. Biskupa bowiem, po czterech latach współpracy w Rudzie Śląskiej, ks. Budniak został przeniesiony do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej.
W miejsce ks. Budniaka, posługę duszpasterska w naszej wspólnocie, podjął ks. Tomasz Zbutowicz ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Praca w rudzkiej placówce, tym bardziej była dla ks. Tomasza szczególnym doświadczeniem, jako ze za dwa lata, wyjechał On na misje. A po czterech latach posługi z dniem 31 sierpnia 1990 roku również ks. Pason został odwołany od nas do parafii w Orzegowie. W Jego miejsce przybył ks. Stanisław Nieszporek. 24 czerwca 1991 roku natomiast, Parafianie uczestniczyli we mszy świętej, w której dziękowali i zegnali kolejnego Kapłana- ks. Tomasza Zbutowicza.
Powitaliśmy zatem dwóch nowych Wikarych: ks. Piotra Machonia i Romana Laksa. Msza Święta w intencji nowo wysłanych do nas Kapłanów, odprawiona została 4 września 1991 roku. Obaj Kapłani z wielkim zaangażowaniem włączyli się w rozwój duchowy Parafii, jako Opiekunowie poszczególnych grup parafialnych. Jednak 16 wrzesnia 1992 roku, ks. Laksa zostal przeniesiony do Dąbrówki Malej.
2 września 1992 roku, na terenie Parafii zamieszkali ks. Zenon Ryzner, który z ramienia „Caritas”, podjął dzieło adaptacji Ośrodka Opiekuńczo -Rehabilitacyjnego dla Seniorów „Caritas” przy ulicy Wolności 30.
Jednak w 1993 roku nastąpiła wielka niespodziewana „kapłańska zmiana”. W miejsce naszego Proboszcza- głównego budowniczego naszej świątyni, przybył nowy Proboszcz ks. Józef Knyć, który przejął dalsze stery opieki nad rudzką wspólnotą .Za Jego bowiem kadencji zostały ufundowane dzwony oraz wybudowano kaplice ku czci M.B Nieustającej Pomocy. A na miejsce dotychczasowego Wikarego ks. Machonia, został posłany ks. Jan Kral. Ksiądz Piotr Machon był opiekunem Dzieci Maryi, Ministrantów i Rodzin tzw. Domowego Kościoła. Wraz z Rodzinami ufundował dla Ruchu Dzieci Maryi nowy sztandar. I tak, w 1993 roku, dotychczasowe miejsce ks. Machonia, zajął wcześniej wspomniany nowy Wikary ks. Jan Kral.
Ksiądz Jan wziął pod swoja kapłańską opiekę wspólnoty: Dzieci Maryi i Ministrantów. Jako młody Kapłan, silnie dążył do ugruntowania w młodym pokoleniu wiary i optymizmu. Zawsze radosny i pogodny, wychodził wiernym naprzeciw.
Natomiast na miejsce ks. Ryznera przybył ks. Piotr Kachel. I od tego momentu, na nowo „odżyła” młodzież i studenci parafii. Ksiądz Piotr bowiem, przejął stery opieki duchowej nad Ruchem Światło – Życie -Oaza i wspólnota Studentów. Jako swoje kapłańskie zadanie postawił sobie cel, uświęcać i rozwijać w młodych, Ducha wspólnoty, modlitwy i ..śpiewu. Te wlanie czynniki, miały bardzo duży wpływ na młodzież. Na nowo zrodziła się prawdziwa Oaza.
28 sierpnia 1997 roku, ks. Jan Kral został przeniesiony do sąsiedniej Parafii w Nowym Bytomiu. Na Jego miejsce przyszedł nowy Wikary, ks. Henryk Aleksa. Ksiądz Henryk kontynuował dzieło swego Poprzednika. Sprawował opiekę nad Grupa Dzieci Maryi i Ministrantów. Jako Opiekun poszczególnych wspólnot, zawsze czujnie pilnował porządku. Jednak po roku swojej służby u nas, ks. Henryk Aleksa został mianowany Proboszczem w chorzowskiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
Do naszej Parafii, został posłany kolejny Wikary, ks. Andrzej Kubat. Jako młody Kapłan, opiekował się Grupa Dzieci Maryi i Ministrantami. Zawsze uczynny, ze spokojem, doradzał wiernym we wszystkich sprawach, problemach i troskach.
W lipcu 2000 roku, po sześciu latach służby, odszedł z naszej Parafii ks. Piotr Kachel, aby podjąć obowiązki Proboszcza w Parafii pw. św. Antoniego w Syrynii. Na miejsce ks. Piotra przybył ks. Krzysztof Lasota, który pochodzi z Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli z Wikru. Zawsze bardzo poważnie i z wielkim szacunkiem, wyrażał się o Parafianach. Mądrym słowem zachęcał ludzi do dzielenia się swoimi przeżyciami.
W 2001 roku natomiast ks. Andrzej Kubat został przeniesiony do Parafii w Roju k/ Zor. Na Jego miejsce przyszedł ks. Roman Woźniak, pochodzący z Chełmu Śląskiego. Ksiądz Roman współpracował z Grupą Dzieci Maryi i Ministrantami.
Podczas, gdy ks. Roman posługiwał w naszej Parafii, znów nastąpiło pożegnanie jednego z Duszpasterzy. Tłumy wiernych pożegnały Ksiedza Krzysztofa, który na mocy dekretu Ks. Biskupa, został mianowany Proboszczem w Austrii. I przywitaliśmy w naszej wspólnocie młodego Neoprezbitera- ks. Piotra Kędziora, pochodzącego z Czułowa k/Tychów. Ksiądz Piotr, na powitanie, udzielił wszystkim swego prymicyjnego błogosławieństwa. Młody Kapłan, posłany do młodych. Ksiądz Piotr przejął „stery Poprzednika” Nadal prowadzi Grupę Ruch Światło -Życie, jako kolejny Duszpasterz młodzieży i studentów.
W sierpniu 2005 po czterech bardzo owocnych latach posługi pożegnaliśmy w naszej wspólnocie ks. Romana Woźniaka, który został przeniesiony do parafii w Świętochłowicach – Piaśnikach. W jego miejsce przybył Neoprezbiter – ks. Bartłomiej Dylong, objął on po swoim poprzedniku Grupę Dzieci Maryi oraz grupę Ministrantów.
Kolejną zmianą kapłana było odejście księdza Piotra Kędzior w sierpniu 2006, po trzech latach pracy w naszej parafii opiekun Oazy został przeniesiony do parafii w Katowicach Tysiącleciu. Następca księdza Piotra pochodzący ze Zgonia – ks. Krzysztof Kempka, przybył do nas z parafii w Knurowie.
Po roku na miejsce Księdza Kempki został posłany do naszej Parafii Ksiądz Janusz Wilczek, wcześniej wikary w Jastrzębiu Szerokiej.

Chronologicznie:
Józef Krawczyk 1983-1993 – proboszcz
Krzysztof Bielicki 1983
Stanisław Durczok 1983-1986
Józef Budniak 1985-1989
Hubert Pasoń 1986-1990
Czesław Nowak 1989-….
Tomasz Zbutowicz 1989-1991
Stanisław Nieszporek 1990-1991
Piotr Machoń 1991-1993
Roman Laksa 1991-1992
Zenon Ryzner 1992-1994
Józef Knyć 1993-2002 – proboszcz
Jan Kral 1993-1997
Piotr Kachel 1994-2000
Henryk Aleksa 1997-1998
Andrzej Kubat 1998-2001
Krzysztof Lasota 2000-2003
Krzysztof Sitek 2002-2019 – proboszcz
Roman Woźniak 2001-2005
Piotr Kędzior 2003-2006
Bartłomiej Dylong 2005-2008
Krzysztof Kempka 2006-2007
Janusz Wilczek 2007-2010
Marcin Ledwoń 2008-2012
Adam Żemła 2010-2014
Krzysztof Szweda 2012-2015
Łukasz Cnota 2014 – 2019
Krzysztof Wojaczek – 2019 – … – proboszcz
Krzysztof Brejza – 2019 – 2023