Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy św. Termin zostanie podany w późniejszym czasie.

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze, gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.

Kandydaci do bierzmowania spotykają się w grupach – raz w miesiącu. Terminy spotkań podawane są na bieżąco przez animatorów.