Różaniec dla rodziców

Jesteś mamą, jesteś tatą? Pragniesz dla swych dzieci dobra i szczęścia? Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę Różaniec rodziców w intencji dzieci. Dowiedz się więcej…

W naszej parafii istnieje już jedna Róża, której patronką jest św. Joanna Beretta Molla, która przez całe swoje świadome ążycie, jak to powiedział Jan Paweł II, była krzewicielką cywilizacji miłości i życia. Taka decyzja św. Joanny (żądła przy porodzie, by ratowano dziecko, a nie ją) nie była zaskoczeniem dla tych, którzy ją znali. Według nich była wynikiem i owocem dotychczasowego jej życia.
Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  1. Dajemy najpiękniejszy, codzienny prezent naszym dzieciom – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie („Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią «czcij ojca i matkę». Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: «pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć». Bądź godny imienia Ojca! Bądź godna imienia matki!” Jan Paweł II).
  2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę. Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy. Często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie, co jest jak najbardziej zalecane i owocne.

Intencje:

  • Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa, usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy przeszłe, ale również obecne, nie wpływały negatywnie na nasze dzieci.
  • Aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
  • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  • Prosimy o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
  • Prosimy w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła świętego.

Naszym pragnieniem jest jednak, aby powstawały kolejne Róże.
Jak dołączyć?
Można zgłosić się do kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania) lub napisać maila pod parafialny adres: piusx-rudasl@katowice.opoka.org.pl albo napisać mail do administratora strony: parafia.beata@op.pl.
Zapraszamy wszystkich!