INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC LIPIEC 2021 R.

I. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY PROSZĄC O WZROST WIARY I MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

II. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI RODZIN, PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA PROSZĄC O UMOCNIENIE ORAZ WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ I JEDNOŚĆ

III. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ, PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. PIUSA X O WZROST POBOŻNOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ

INTENCJA MISYJNA NA LIPIEC 2021

OGÓLNA: MÓDLMY SIĘ, ABYŚMY W KONFLIKTOWYCH SYTUACJACH SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I POLITYCZNYCH BYLI ODWAŻNYMI I PEŁNYMI PASJI
TWÓRCAMI DIALOGU I PRZYJAŹNI.