XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 07 – 14.08.2022 r.

I SOBOTA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 06.08.2022 r.
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + męża Szczepana w 7 roczn. śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2022 r.
8.00 – W int. Parafian
10.30 – W int. Franka MIŚ z ok. urodzin z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej
12.00 – Za + Wandę WASIEWICZ w 21 roczn. śmierci
+ ROCZEK: Karpa Szymon
16.00 – NIESZPORY
16.30 – Za + mamę Marię WRONA w 1 roczn. śmierci, za + ojca Józefa w 45 roczn.  śmierci, ++ dziadków Jadwigę i Edmunda POLCZYK, Helenę i Stefana
WRONA i za ++ z rodziny

PONIEDZIAŁEK – Wspomn. św. Dominika, prezb. – 08.08.2022 r.
6.30 – RÓŻANIEC z Radiem Maryja
7.00 – Za Radio Maryja, TV Trwam, O.Dyrektora, za posługujących w dziele Nowej Ewangelizacji, za Ojczyznę, o pokój na świecie oraz za opiekuna naszego koła
17.15 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Dziękczynna przez wstaw. Matki Bożej w int. Jana SKROBOTA za uratowanie życia – 40 lat po wypadku – i za wszystkich, którzy pomagali w odzyskaniu sprawności

WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ., patronki Europy – 09.08.2022 r
6.15 – Adoracja Najśw. Sakramentu
7.00 – Za + ojca Szymona PAWŁOWSKIEGO w 20 roczn. śmierci i za + matkę Stefanię
17.30 – NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJ. POMOCY
18.00 – Za + Łucję JAGŁA, ++ rodziców i rodzeństwo o radość życia w niebie

ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. I MĘCZ. – 10.08.2022 r.
7.00 – Za umierających grrzeszników
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + Grzegorza ZYDRA – od sąsiadów z ul. Wawelskiej 4 i za ++ lokatorów

CZWARTEK – Wspomn. św. Klary, dz. – 11.08.2022 r.
7.00 – Za + Piotra PILAREK – od żony i dzieci
18.00 – Przez wstaw. św. Młodzianków za dzieci naszej parafii, prosząc o łaskę wiary i miłości bliźniego

PIĄTEK – Dzień powszedni – 12.08.2022 r.
7.00 – Za + Jerzego OLEJNIK w 1 roczn. śmierci
18.00 – Msza św. o Duchu Św.:
O światło Ducha Świętego i o pokój w naszych sercach i rodzinach

SOBOTA – Dzień powszedni – 13.08.2022 r.
6.30 – Godzinki ku czci NMP
7.00 – Do Bożej Opatrzn. i M.B.N.P. w int. małżonków Marii i Jana STAWOWSKICH z ok. 45 roczn. ślubu, z podzięk. za otrzym. dary i z prośbą o Boże błogosł.,
zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia
17.30 – WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 – Za + mamę Edytę MODRZYK i za ++ z rodzin WIĘCKIEWICZ, DŁUGOSZ, GŁOWANIA, SZCZEPONIK i MODRZYK
20.00 – NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2022 r.
8.00 – Za + Jadwigę SKOWRONEK w 2 roczn.śmierci i za + Brunona SKOWRONEK w 10 roczn. śmierci
10.30 – Za + matkę Jadwigę ZIMA we wspomn. urodzin i w kolejną roczn. śmierci
12.00 – Do Bożej Opatrzn. z podzięk. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie i dary Ducha Św. w int. małżonków Katarzyny i Tomasza NORAS z ok. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosł. dla Tomasza z ok. urodzin
+ ROCZEK: Godziek Gabriela
16.00 – NIESZPORY
16.30 – Do Bożej Opatrzn. z podzięk. za otrzym. dary i z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski w życiu w int. Małgorzaty z ok. urodzin i w int. siostry Łucji z ok. urodzin oraz o Boże błogosł. dla rodziny

PONIEDZIALEK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – 15.08.2022 r.
8.00 – W intencji Parafian
10.30 – Za + syna Sławomira GRABARCZYK w 5 roczn. śmierci i za + Ignacego GRABARCZYK
12.00 – W int. Dawida CZERCZAK z ok. 18 urodzin. z podzięk. za dar życia i z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i dobry wybór drogi życiowej
16.00 – NIESZPORY MARYJNE
16.30 – Za + syna Dawida ROMANOWICZ w 18 roczn. śmierci