INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R.

I. MÓDLMY SIĘ ZA DZIECI I MŁODZIEŻ, KTÓRA ROZPOCZYNA NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY.

II. MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH O ŁASKĘ ZDROWIA I CIERPLIWOŚĆ W CHOROBIE.

III. MÓDLMY SIĘ O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA CZŁONKÓW NOWEJ RADY PARAFIALNEJ.

IV. MÓDLMY SIĘ O DOBRE PRZYGOTOWANIE PARAFII DO WIZYTACJI KANONICZNEJ BISKUPA.

INTENCJA MISYJNA NA WRZESIEŃ 2022

OGÓLNA: MÓDLMY SIĘ, ABY KARA ŚMIERCI, KTÓRA GODZI W NIENARUSZALNOŚĆ I GODNOŚĆ OSOBY, ZOSTAŁA ZNIESIONA W USTAWODAWSTWIE WSZYSTKICH PAŃSTW ŚWIATA.